Sumpang Isinusumpa

>> Monday, March 8, 2010

Dinuyan ng pangako ng isang
Lupa ng pulo’t at sagana, habang
Nakatayo sa entabladong puno
Ng lura’y ng banderitas at
Mga nagkakantahang bayaran.

Hingi’y pagtitiwala sa mga
Kasinungalingan tulad ng isang
Salawahang baboy-ramo na
Tinatanggap pa rin ng kanyang
May-bahay.

Pagtapos mong ibigay ang matamis
mong oo at tumanggap ng
pampalubag-loob, patay kang
bata ka, mga hinayupak limot
na ang sumpaaang sinumpa.

Sa gitna ng parang ng kasinungalingan,
Ika’y tatayo na mamalimos ng
Konting pag-asa sa langit, habang
Ang lupa ay tigang at sa bitak
Nilibing ang butil ng bukas.

Ano pa ang kayang gawin sa
Paglapastangan sa bayan, ng
Mga buwayang hayok sa kapangyarihan ?
Ipikit ang mata at kamutin ang sugat ?0 comments:

Post a Comment

About This Blog

Pinoy Sounding Board Ani-Mo! Gossip Eater PRC Board Exams Results and Passers List Pinoy Shout Outs Showbiz Duke

Back to TOP